null

Na_prawa Zieleni

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sadzenie drzew na osiedlu

Obecność zieleni podnosi jakość życia, dlatego dbamy, by na obszarze rewitalizacji było jej jak najwięcej . Po prawej stronie Wisły trwa już, rozpoczęta przez nas w ramach dwóch projektów, prawdziwa zielona rewolucja. Kilkanaście ulic, placów i zieleńców zyska nową jakość. Powstaną także nowe tereny zielone o łącznej powierzchni większej niż Park Praski. Wszystko we współpracy z mieszkańcami i w odpowiedzi na ich potrzeby.

W ramach tego projektu praskie ulice, skwery i place zazielenią się i zmienią swój charakter. Struktura miejska Pragi została ukształtowana w XIX wieku, kiedy nie myślano o zieleni jako elemencie  ulicy. Skutki tego rodzaju projektowania odczuwamy do dziś, dlatego przykładamy dużą wagę do zmiany. 

Zielone działania podjęte na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. obejmą zarówno większe ulice: Jagiellońską, Solidarności, Radzymińską czy Targową, jak i mniejsze. Miedzy innymi pomiędzy ulicami Kamienną i Wileńską oraz na obszarze rezerwy Trasy Tysiąclecia utworzone zostaną parki linearne, przy ul. Małej powstanie park kieszonkowy, zielone skwery przy ulicach: Łomżyńskiej i Jadowskiej oraz  Brzeskiej, Markowskiej, Sprzecznej oraz zielone place u zbiegu ulic: Jagiellońskiej, Kłopotowskiego i Floriańskiej oraz pomiędzy 11 Listopada, Ratuszową a TKKF Błyskawica. Odnowimy także podwórka pomiędzy ulicami: Strzelecką, Środkową, Konopacką i Stalową, skwer pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną oraz skwer Szymanowskiego. Zmodernizowany zostanie także Park Michałowski.

Warszawiacy sami najlepiej wiedzą, jakich potrzebują zmian, dlatego projekty zostały przygotowane w oparciu o ich sugestie, zebrane podczas cyklu spacerów konsultacyjnych. Mieszkańcy i mieszkanki  zwracali uwagę przede wszystkim na  rozjeżdżanie trawników przez kierowców samochodów, zaniedbaną przestrzeń wokół drzew,  nadmiar zabrukowanej powierzchni, zauważali też, że przy ulicach jest zbyt dużo pustych, niezazielenionych miejsc. Na bazie tych opinii Zarząd Zieleni opracował program działań, dzięki któremu praskie tereny  przejdą metamorfozę.

Rozwiązaniem problemów wskazanych przez  mieszkańców podczas konsultacji będzie zazielenienie pustych przestrzeni, uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i posadzenie obok nich gęstych krzewów. Pojawią się też wysokiekrawężniki, ograniczające możliwość parkowania na chodnikach i terenach zielonych.

Dbając o poprawę warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców usprawnimy parkowanie i organizację ruchu na modernizowanych ulicach. Uporządkujemy  miejsca parkingowe. Nowym elementem wyposażenia ulic będą parklety.,niewielkie przestrzenie przeznaczone do wypoczynku dla pieszych ,(tworzy się je w miejscach zdominowanych przez samochody, przekształcając jedno lub dwa miejsca parkingowe  w przestrzeń przyjazną niezmotoryzowanym). Można tam zatrzymać się, porozmawiać albo po prostu pozwolić odpocząć nogom i nerwom. Parklety wyposażymy  wielofunkcyjne meble miejskie, zachęcające do różnych aktywności w otoczeniu zieleni. 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy działa również tam gdzie mieszkańcy, w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy”, zgłaszają konieczność posadzenia nowych drzew czyli  m.in. przy ulicach: Szwedzkiej, Wołomińskiej, Siedleckiej, Kijowskiej, Markowskiej, Białostockiej, Kłopotowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Jasińskiego.

Więcej informacji o projekcie Na_prawa Zieleni znajdziesz na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy TUTAJ.

Spis ulic, skwerów i placów  wraz z zakresem prac jakie przejdą w ramach projektu „Na_prawa zieleni”, a także mapy znajdziesz TUTAJ.

Więcej o poszczególnych realizacjach projektu Na-prawa Zieleni dowiesz się ze strony Zarządu Praskich Terenów Publicznych TUTAJ.