null

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Warszawy powołał nową Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną (MKUA) – w 12-osobowym składzie i na dwuletnią kadencję. Komisja opiniuje m.in. koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych na terenie stolicy.

Co to jest MKUA?

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do kompetencji Komisji należy opiniowanie różnych projektów architektonicznych i urbanistycznych trafiających do Miasta. Komisja zajmuje się także dokumentami przygotowywanymi przez Miasto. Odnosi się do planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych na mocy specustawy czy dokumentów wyższego rzędu takich jak programy operacyjne, strategiczne. Komisja opiniowała projekty Studium dla Warszawy, a w przyszłości zajmie się również Planem Ogólnym.

Kto zasiądzie w nowej Komisji?

Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w kadencji 2024-2026 obradować będzie w 12-osobowym składzie. Połowę miejsc zajmują ekspertki, architektki i urbanistki, drugą połowę architekci i urbaniści, a także ekspert od spraw mobilności.

W skład MKUA wchodzą wybitne specjalistki i wybitni specjaliści z zakresu architektury oraz urbanistyki. Posiadają oni w tych dziedzinach zarówno doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne. Nowa Komisja została wyłoniona w związku z ostatnią nowelizacją ustawy, która nałożyła na samorządy obowiązek powołania nowego jej składu.

 

W nowej Komisji zasiadają:

 

 

Małgorzata Mirecka – Przewodnicząca Komisji

Dr hab. inż. arch., architektka-urbanistka, związana na stałe z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, łącząca naukę z praktyką. Członkini różnych zespołów eksperckich: Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, miejskich i gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, (Biała Podlaska, Leszno, Chynów, przewodnicząca GPKUA w Piasecznie). Jako członkini TUP uczestniczyła w pracach Zespołu ds. Planowania Zintegrowanego KPZK PAN – TUP, Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie planowania miejscowego, w latach 2015-2021 sekretarz Rady TUP, obecnie jej członkini. Członkini Mazowieckiej Okręgowej Izby Urbanistów od 2004 r. do czasu jej likwidacji.

 

 

 

 

Anna Aneta Tomczak – Zastępczyni Przewodniczącej Komisji
Urbanistka, architekta, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od 2018 roku wiceprezes i rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 2021 roku czynny członek zespołu urbanistyczno-prawnego w KPZK PAN. W latach 2010-2014 członek MKUA w Łodzi. W latach 2014-2021 wicedyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi do spraw projektowania. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (MPU 2020).

 

 

 

 

Małgorzata Dembowska
Architektka i urbanistka, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; Associate Partner w pracowni WXCA, gdzie od kilkunastu lat zajmuje się głównie przygotowaniem projektów koncepcyjnych i konkursowych. Jej projekty otrzymały m.in. pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie na Bałtycki Park Sztuki w Estonii, którego założeniem było stworzenie miejsca integrującego wszystkie kraje bałtyckie poprzez wspólną przestrzeń wystawową na wodzie; ponadto współautorka zwycięskich projektów w konkursach: na zagospodarowanie Bulwarów Wiślanych oraz odbudowę pierzei zachodniej Placu Piłsudskiego w Warszawie, Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, przebudowę i rozbudowę Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, przebudowę Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, zagospodarowanie ulic Nowej Pragi w Warszawie, przebudowę Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, a także w konkursie na wystawę stałą w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

 

 

Paweł Detko
Warszawski architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury PW, partner Piotra Jurkiewicza w warszawskiej spółce ArDJ.
Współzałożyciel Mazowieckiej Izby Architektów, sędzia konkursowy i aktywista Oddziału Warszawskiego SARP. 
Specjalizuje się w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, obiektach przemysłowych i planowaniu urbanistycznym. Najbardziej znany jako współtwórca nowej dzielnicy na Polach Wilanowskich w rezultacie I nagrody w konkursie urbanistycznym SARP z 1997r. dla DJiO, z architektami Piotrem Jurkiewiczem i Michałem Owadowiczem. Laureat Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy 2021 r. w kategorii projektowania powszechnie dostępnego za rozbudowę zabytkowego Przytułku Św. Franciszka Salezego.

 

 

 

 

Jan Jakiel
Ekspert do spraw mobilności. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, stypendysta programu IVLP Departamentu Stanu USA, członek GKUA przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii (od 2020), KKOOŚ (2010-2019) i SISKOM (w latach 2006-2015 prezes). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pracując dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz prywatnych firm związanych z drogownictwem, transportem, urbanistyką i architekturą. W latach 2015-2022 naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Laureat konkursów urbanistycznych w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku.

 

 

 

Maciej Lewandowski
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2004), stypendysta Wydziału Architektury KTH w Sztokholmie, w latach 2004-2007 redaktor miesięcznika „ARCHITEKTURA-murator”, od 2007 roku architekt w warszawskiej pracowni architektonicznej Grupa 5 Architekci. Współautor budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej. Członek IARP, SARP i PLGBC, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie budownictwa, sędzia referent w otwartych konkursach architektonicznych.

 

 

 

Piotr Lorens
Prof. dr hab. inż. arch., Architekt Miasta Gdańska; Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2021 r. – Architekt Miasta Gdańska. Ukończył studia podyplomowe (jako stypendysta Fulbrighta) na Uniwersytecie Harvarda i na Massachusetts Institute of Technology. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. W ramach tego ostatniego kieruje Zespołem do spraw Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. W latach 2011-2017 pełnił funkcję Wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP, a w latach 2015 – 2018 Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

 

 

Tomasz Majda 
Dr inż. arch., absolwent i pracownik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Przez 10 lat adiunkt na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Prezes TUP, delegat Polski w ECTP-CEU, wieloletni przewodniczący Polskiej delegacji w ISOCARP, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej MRiT, członek Zespołu Prawno-Urbanistycznego KPZK PAN oraz przez kilka lat Zespołu do spraw obszarów metropolitalnych. Wykładowca programów w Abu Dhabi, Shenzen, Jekaterynburgu.

 

 

 

 

 

Jolanta Przygońska
Architekt, urbanista. Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, wiceprezes Zarządu Federacji Polskiej Urbanistyki, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP – sędzia konkursowy SARP, członek Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Członek i przewodnicząca kilku Gminnych oraz Miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, a także Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Szumielewicz
Architekt i urbanista, od urodzenia związany z Warszawą.
W latach 2014-2022 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP a od 2022 roku wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.
Członek jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w edycjach: II – VII.

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Wnęk
Architektka krajobrazu, absolwentka SGGW. Od 2017 r. jest wspólnikiem w pracowni architektury krajobrazu topoScape. 
Jest współautorem wielu projektów w Warszawie m.in. rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, Parku na Kopcu Powstania Warszawskiego, Parku Żerańskiego, otoczenia nowej siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych. W swojej pracy uwzględnienia specyfikę miejsca, uwarunkowań przyrodniczych i ekonomiczno-eksploatacyjnych, relacje społeczne pomiędzy użytkownikami, potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowanie wodami opadowymi.

 

 

 

 

 

Monika Wróbel
Dr. inż. arch., architektka, urbanistka i badaczka miejska działająca w obszarze przestrzeni publicznych. Wiceprezeska Fundacji Skwer Sportów Miejskich wspierającej rozwój przyjaznych, międzypokoleniowych przestrzeni miejskich rekreacji, oficjalnego partnera inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu. Jako ekspertka wspiera Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w projektach dotyczących rozwoju przestrzeni publicznych Stolicy. W latach 2010 – 2016 pełniła funkcję kierownika projektów w pracowni KAPS Architekci projektując zespoły mieszkaniowe w całej Polsce. Członkini Rady Doradczej międzynarodowego stowarzyszenia City Space Architecture zrzeszającego badaczy i praktyków przestrzeni publicznej.