null

Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę wyznaczającą obszary: zdegradowany i rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
przykładowy widok mapy zasadniczej.

Nowa Uchwała Rady m.st. Warszawy wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Warszawie

W czwartek, 17 lutego 2022 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę nr LX/1967/2022
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Warszawie.

Uchwała pod koniec ubiegłego roku była szeroko konsultowana. Wyniki procesu znajdują się w raporcie z konsultacji.

Przyjęcie uchwały jest pierwszym etapem prac nad gminnym programem rewitalizacji (GPR), którego przygotowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  

W uchwale zostały określone granice obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały opublikowanej w BIP

Poza wyznaczeniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uchwała wprowadza prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz m.st. Warszawy, które zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Innym rozwiązaniem wskazanym w uchwale jest również zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dotyczący obszaru rewitalizacji, który będzie możliwy do zastosowania po 30 dniach od publikacji uchwały we wskazanym wyżej dzienniku.   

ikonka
 

Ważne

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28.02.2022 r.

(DZ. URZ. WOJ. 2022.2227).

Ważne

28 marca 2022 r. zostało opublikowane Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.64.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2022 r. dotyczące uchwały Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy w części obejmującej granicami obszaru rewitalizacji teren położony w obrębie obszaru geodezyjnego 4-08-17 należący do MSI Bródno.

Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony, na której będziemy informować o procedowaniu zapisów uchwały oraz kolejnych działaniach związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji.

Jednocześnie informujemy, że nadal działania rewitalizacyjne w Warszawie prowadzone są w oparciu o Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022. Natomiast w związku ze zbliżającym się zakończeniem programu prowadzimy równolegle prace związane z opracowaniem GPR-u.