null

Nowe studium a plan ogólny

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W lipcu 2023 roku Sejm przyjął i prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakłada ona istotne zmiany. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin przestaną obowiązywać od 2026 roku. Ich rolę przejmą: strategia rozwoju gminy oraz plan ogólny gminy.

Czasu jest zbyt mało, by jednocześnie prowadzić prace nad nowym studium oraz nad planem ogólnym. Dlatego władze Warszawy zdecydowały o skierowaniu całej energii na przygotowanie planu ogólnego. Nie oznacza to jednak, że zaczynamy prace od zera. Możemy wykorzystać większość materiałów, które przygotowaliśmy na potrzeby studium.

Jednocześnie podjęliśmy decyzję, żeby nie przerywać trwających już konsultacji społecznych nad projektem studium. Zbieramy Państwa uwagi. To dla nas cenne źródło wiedzy. Dzięki nim wiemy, jak mieszkanki i mieszkańcy Warszawy postrzegają politykę przestrzenną, którą zaproponowaliśmy w projekcie studium. Poznaliśmy najbardziej problematyczne dla Państwa zagadnienia. Właśnie dlatego uwagi do projektu studium zbieramy zgodnie z zaplanowanym terminem, czyli do 29 września 2023 roku. Po tym etapie przystąpimy do sporządzania planu ogólnego. Uwagi od Państwa posłużą nam jako wstępny materiał analityczny. Projekt planu ogólnego na dalszych etapach również będziemy konsultować.