null

Nowe warstwy na mapie - konsultacje projektu uchwały wyznaczającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fragment mapy

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

W serwisie mapowym w zakładce Plany Zagospodarowania, w folderze „Konsultacje projektu uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, zostały opublikowane dwie nowe warstwy – „Obszar zdegradowany” i „Obszar rewitalizacji”.

Warstwy przedstawiają proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, poddane konsultacjom społecznym trwającym do 15 listopada 2021 r. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy etap prac nad nowym programem rewitalizacji w Warszawie. Ostateczny projekt granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostanie przyjęty po zakończeniu konsultacji społecznych.