null

Nowe wzory wniosków, zgłoszeń i oświadczeń dotyczących budów i rozbiórek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 17 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).

Nowe wzory:

  • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
  • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

są obecnie dostępne stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1493

Począwszy od dnia 17 grudnia 2016 r. nowe wzory dokumentów będą, w wersji elektronicznej, udostępnione na stronie Urzędu m.st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie, a w formie papierowej, w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców.   

W związku z powyższym, począwszy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, stosować należy już nowe wzory dokumentów.

Do wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosowane będą przepisy dotychczasowe.