null

Nowy Plac Bankowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wizualizacja sponad dawnego hotelu Saskiego. Na pierwszym planie po lewej stronie okrągła fontanna przed budynkiem Gmachu Giełdy i Banku Polskiego, obok niej ławki i drzewa; od kolumn budynku prowadzą linie dekoracyjne w nawierzchni placu. Widoczne jest też nowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów przez ulicę Marszałkowską po północnej stronie Senatorskiej. Ciągi piesze poprowadzone są wzdłuż zachodniej pierzei bezpośrednio przy elewacji, za szpalerem drzew oraz po zewnętrznej stronie trójkątnego skweru, bliżej ścieżki rowerowej, od której oddzielony jest zielenią. Szpaler średnich drzew o smukłych koronach wzdłuż elewacji tworzy czytelną linię. Drzewa z pozostałych szpalerów w kierunku wschodnim są bardziej rozproszone, o różnych wysokościach i pokroju koron, a część z nich to drzewa kwitnące. Wzdłuż zachodniej elewacji widoczne są ogródki gastronomiczne. Po placu spacerują ludzie i jeżdżą rowerzyści, po prawej stronie widoczny jest autobus jadący ulicą Marszałkowską.
Wizualizacja - widok na skwer wielofunkcyjny na Placu Bankowym | Autor: MAU

Prezentujemy koncepcję funkcjonalno-przestrzenną placu Bankowego, która powstała w wyniku procesu projektowo-konsultacyjnego. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzonych w listopadzie 2023 roku. Miały formę warsztatów, podczas których mieszkańcy i eksperci zostali zaproszeni do wspólnego projektowania.

Ważne jest, aby nowe zagospodarowanie placu wpisywało się we współczesne myślenie o projektowaniu przestrzeni publicznych i było zgodne z ideą programu „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych” Strategii #Warszawa2030. Ważnym elementem w planowaniu zmian jest dialog pomiędzy różnymi interesariuszami (mieszkańcami, użytkownikami, gospodarzami danego placu i ekspertami). Dlatego odbyły się warsztaty charrette dotyczące placu Bankowego. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli specjaliści z firmy MAU Mycielski Architecture & Urbanism. Raport z konsultacji, jak i koncepcja powarsztatowa, zostały opublikowane na stronie Urzędu Miasta.

Znaczenie miejsca

Plac Bankowy z uwagi na swoje otoczenie jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Warszawy. Wraz z placem Teatralnym, Starym i Nowym Miastem, Traktem Królewskim, Ogrodem Saskim i Ogrodem Krasińskich tworzy układ ważnych przestrzeni publicznych północnej części historycznej Warszawy. Znajduje się tu między innymi gmach stołecznego ratusza, urząd wojewódzki czy budynek dawnego Banku Polskiego i giełdy. Przed wojną dużą część placu zajmował zieleniec z drzewami i niską roślinnością. Po zniszczeniu zabudowy w 1944 r., zmieniono kształt placu i go powiększono. Teraz pełni on funkcje transportowe: przecinają go jezdnie i tory tramwajowe, znaczną część zajmuje parking. Pod północną częścią placu znajduje się stacja metra, z której można przesiąść się do tramwajów i autobusów.

Wizualizacja z perspektywy osoby stojącej przed budynkiem mieszkalnym po wschodniej stronie placu i patrzącej na pomnik Słowackiego. Widoczne drzewa tworzące szpalery w pasach zieleni między jezdniami Marszałkowskiej oraz ramujące pomnik. W tle widać rabaty i krzewy w ramach zieleńca zachodniego, za którym widoczne są elewacje budynków wzdłuż pierzei zachodniej z przyciągającą wzrok kopułą dawnego Banku Polskiego. Po placu chodzą ludzie i przejeżdża rowerzysta. Z lewej strony widoczny jest tramwaj i wiata przystankowa, a na pierwszym planie po lewej stronie widać stolik ogródka gastronomicznego, po prawej fragment rabaty.
Wizualizacja - widok na pierzeję zachodnią Placu Bankowego

Oczekiwania mieszkańców

Mieszkańcy i inni interesariusze oczekują istotnych zmian na placu Bankowym. Wskazują, że należy zastąpić parking skwerem z drzewami i zielenią w różnorodnych formach, przewidzieć fontannę lub inne założenie wodne oraz miejsca do siedzenia. W ich opinii potrzebne jest uspokojenie ruchu i poprawa ruchu pieszego: bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, wygodne i czytelne dojścia do przystanków komunikacji publicznej. Ważne jest także wprowadzenie wydzielonych dróg dla rowerów.

Wizualizacja z punktu widzenia rowerzysty jadącego przez plac ścieżką rowerową w kierunku południowym (od strony Muranowa). Po obu stronach ścieżki rowerowej rabaty bylinowe o średniej wysokości, częściowo kwitnące. Po prawej stronie nasadzenia platanów wzdłuż elewacji. Na osi widoku widać pomnik Juliusza Słowackiego, który ścieżka rowerowa omija po lewej stronie. Przed pomnikiem kwitnące drzewa czereśni podkreślające Oś Corazziego na wejściu do dziedzińca ratusza. Po lewej stronie fragment wiaty przystanku autobusowego i jezdnia ulicy Marszałkowskiej z pasami zieleni pomiędzy jezdniami i nasadzeniami drzew. W oddali po lewej stronie widać jadące samochody, autobus i tramwaj. Po prawej stronie budynki zachodniej pierzei placu. Po placu spacerują ludzie.
Wizualizacja - widok w kierunku południowym przy budynku Ratusza |

Plac zaprojektowany na nowo

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania placu Bankowego wraz z wizualizacjami i przekrojami urbanistycznymi zawiera kilka warstw rozwiązań koncepcyjnych, które się nawzajem uzupełniają oraz wzmacniają:

  • elementy koncepcyjne placu wynikające bezpośrednio z zaleceń konserwatorskich na stronach 18-20, 33-34 opracownia,
  • rozwiązania drogowe opisane na stronach 36-42 opracowania,
  • koncepcja zieleni wraz z wytycznymi krajobrazowymi oraz małej architektury dla całego placu na stronach 43-52 opracowania,
  • Koncepcja tzw. błękitno-zielonej infrastruktury wraz z retencją, fontanną i innymi elementami wodnymi na stronach 53-55 opracowania.

 

Szacunkowy kosztorys całego przedsięwzięcia (na stronach 57-58 opracowania) został opracowany na podstawie wskaźnikowych kosztów dotyczących wielkości i liczby elementów na placu, w odniesieniu do podobnych inwestycji w Warszawie, takich jak plac Powstańców Warszawy czy plac Pięciu Rogów.

Wizualizacja z lotu ptaka placu Bankowego od strony Błękitnego Wieżowca na osi prowadzącej do dawnego hotelu Saskiego i Gmachu Giełdy i Banku Polskiego znajdującego się na ostatnim planie wizualizacji. Ulica Marszałkowska jest zwężona i przełamana na wysokości Osi Corazziego. Na pierwszym planie widać projekt sześciu szpalerów drzew na wysokości Błękitnego Wieżowca: dwa szpalery na placyku przy wejściu do metra, po obu stronach torowiska tramwajowego, pomiędzy jezdniami Marszałkowskiej oraz przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Dalej widoczna oś Corazziego ratusza, podkreślona kwitnącymi drzewami i rabatami, oraz dziedziniec ratusza. Dalej znajduje się szerokie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Następnie po lewej stronie widać skwerek przed budynkiem mieszkalnym z dodatkowymi drzewami, szpalery drzew o różnym pokroju i rozstawie wzdłuż jezdni ulicy Marszałkowskiej oraz - od strony dawnego pałacu Ministrów Skarbu - nowy skwer z drzewami, rabatami i żywopłotami podkreślającymi elewację budynku i częścią trawiastą służącą rekreacji oraz fontanną w okolicy dawnego Gmachu Banku Polskiego i Giełdy. Na wizualizacji widać jadące tramwaje, autobusy, samochody i przechodzących pieszych.
Widok z lotu ptaka na planowane nowe zagospodarowanie Placu Bankowego |

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją zagospodarowania Placu Bankowego.

W nowej koncepcji placu Bankowego zaznaczony jest zmieniony przebieg zwężonej ulicy Marszałkowskiej, przesunięte zielone torowisko, nowe lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej (wraz z dodatkowym potencjalnym wejściem do metra przy skrzyżowaniu alei Solidarności po stronie urzędu wojewódzkiego), lokalizacja stref zieleni wysokiej (drzewa) i niskiej (dwa skwery, jeden po zachodniej, drugi po wschodniej stronie ulicy Marszałkowskiej), a także pomniki do zachowania i/lub relokacji. Wskazano także nawierzchnie poszczególnych ciągów pieszych i jezdnych, a także elementy małej architektury i oświetlenia, które szczegółowo będą omówione w dalszej części opracowania.

Załączniki: