null

O projekcie Grow with Warsaw

Drukuj otwiera się w nowej karcie

baner2.jpg

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie - poprzez otwarty dialog - propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta. 

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest , odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

W ramach GROW WITH WARSAW odbędzie się, w 2017 i 2018 roku, sześć spotkań. Każde będzie poświęcone innemu sektorowi rynku nieruchomości. Uczestnicy będą rozmawiać o:

  1. rozwoju rynku handlu i usług
  2. możliwościach rewitalizacji różnych części miasta
  3. rozwoju nieruchomości wielofunkcyjnych, w tym zmianie charakteru miejsca pracy
  4. przestrzeniach publicznych i zielonej infrastrukturze  
  5. rozwoju rynku mieszkaniowego
  6. zmianach w zagospodarowaniu centrum Warszawy     

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 grudnia 2017, a kolejne odbędą się w dwumiesięcznych odstępach w 2018 r.

 

Załączniki: