null

Obszar ZPR

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku realizujemy na określonych obszarach trzech dzielnic: Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

elem. dekoracyjny

Obszar objęty działaniami zajmuje 1423 ha, co stanowi 2,75% powierzchni Warszawy. Zameldowanych jest na nim blisko 130 tys. osób (7,53% ludności zameldowanej w Warszawie).

Mapa obszaru do pobrania

Praga-Południe
Obszar kryzysowy w dzielnicy Praga-Południe zajmuje 21 %  jej powierzchni. W jego skład wchodzą osiedla: Kamionek, Grochów i częściowo Kinowa. Na jego terenie znajdują się również tereny Parku Skaryszewskiego oraz PGE Narodowy. W ramach tego obszaru szczególną troską obejmujemy podobszar Kamionek.

elem. dekoracyjny

Praga-Północ
Obszar kryzysowy w dzielnicy Praga-Północ zajmuje 58 % jej powierzchni, ma charakter zdecydowanie mieszkaniowy.

W jego skład wchodzą trzy podobszary:

Stara Praga

elem. dekoracyjny

Nowa Praga

elem. dekoracyjny

Szmulowizna

elem. dekoracyjny

Targówek

Obszar kryzysowy w dzielnicy Targówek zajmuje 11%  jej  powierzchni. Mieszka tam co czwarty mieszkaniec i mieszkanka dzielnicy. Ten rejon został podzielony na  dwa podobszary:

Targówek Fabryczny

eleme. dekoracyjny

Targówek Mieszkaniowy

elem. dekoracyjny