null

Osiedla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Publikacja Osiedla Warszawy

 

Projektowi Osiedla Warszawy towarzyszy publikacja. Ukazuje ona sposób myślenia o rozwoju obszarów osiedli mieszkaniowych. W niniejszej publikacji dzielimy się nie tylko wynikami warsztatów dla Portu Żerańskiego i FSO Żerań zrealizowanych w ramach pilotażu, ale i wnioskami na przyszłość. Można tu znaleźć propozycję typologii osiedli dla nowych obszarów rozwojowych - osiedla nad wodą, w naturze, satelickie, wielkomiejski kolaż, miasto produktywne, które łączy mieszkanie i pracę, jak i bardziej ogólnie ujętych 25 cech dobrego osiedla mieszkaniowego (m.in. zrównoważony rozwój, miasto zwarte, wydajny transport publiczny, różnorodność, usługi społeczne, zieleń).

Celem samej publikacji było krytyczne przyjrzenie się dziedzictwu osiedli warszawskich, co przetrwało próbę czasu i może być traktowane jako wskazanie do projektowania osiedli przyszłości, a co jest przestrogą, jak projektować nie należy. Inspiracji szukamy również w przykładach zagranicznych osiedli w miastach, które podobnie jak Warszawa stają przed wyzwaniami reurbanizacji i jak najlepszego wykorzystania istniejących zasobów.

Publikacja jest punktem odniesienia dla warsztatów dla kolejnych lokalizacji – aktualnie dla rejonu Szwedzkiej i obszaru Starych Świdrów.

Publikacja OSIEDLA WARASZAWY będzie dostępna podczas warsztatów „Osiedla Warszawy”, a później także w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w Pasażu Wiecha 4, www.pawilonzodiak.pl

O projekcie „Osiedla Warszawy” i aktualnie realizowanych warsztatach i konsultacjach społecznych dla obszaru Starych Świdrów i rejonu ulicy Szwedzkiej dowiesz się więcej tu

Załączniki: