null

Osiedla Warszawy. Port Żerański

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pilotażowy proces „Osiedla Warszawy” dla Portu Żerańskiego rozpoczęty. Proces dialogu o tym obszarze rozwojowym miasta potrwa trzy dni. Zainteresowanie jest ogromne, emocje są duże.


Warsztaty zaczęły się od spaceru po terenie wokół Kanału Żerańskiego. Wzięli w nim udział mieszkańcy, przedstawiciele różnych organizacji, przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i deweloperów, właścicieli gruntów. Zmiana ma objąć ponad 88 ha terenów w Porcie Żerańskim. Nadal działa tam kruszarnia betonu oraz skład złomu. Dojazd jest trudny, drogi prowizoryczne. Część pirsów portowych ma brzegi naturalne z zielenią. W pobliżu działa duży sklep Auchan.

W sumie jest kilkunastu właścicieli, użytkowników wieczystych terenów, część z nich ma już różne koncepcje i projekty, które chciałaby realizować. Inwestorzy nie zawsze wiedzą, co może zdarzyć się po sąsiedzku, kto i co planuje. Miasto ma mocne atuty –własne tereny, przygotowuje się do zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu, zdecyduje jakie będzie przeznaczenie terenów.

- Chcemy zapobiec rozlewaniu się miasta, rozproszeniu zabudowy. Zamierzamy inwestować na obszarach zabudowy zwartej, m.in. w Porcie Żerańskim w drogi, domy, szkoły, parki, miejsca rekreacji i wypoczynku – mówiła Marlena Happach, Architekt Miasta.

Przypomniała jaką ma wizję miasta: w obszarze zabudowy zwartej nie ma miejsca na nieużytki, „brudną” i hałaśliwą produkcję, monofunkcje (tylko mieszkaniowa, biurowa lub handlowa). „Osiedla Warszawy” to różne funkcje, wymieszane ze sobą. Będą mieszkania tanie i drogie, małe sklepiki i większe, a także nieuciążliwa produkcja („można np. składać komputery, szyć ubrania”), szkoły i przedszkola, usługi kultury. Priorytetem jest komunikacja publiczna i szynowa.

Przedstawiciele strony społecznej mają dwie wizje Portu Żerańskiego: zieloną (żadnych domów, bo mieszkamy w sąsiedztwie, a nowych osiedli w okolicy przybywa, m.in. przy ul. Kowalczyka) oraz sportowo-rekreacyjną.

W procesie Osiedla Warszawy miasto chce wypróbować taki model współpracy z mieszkańcami i inwestorami, by w sposób transparentny, profesjonalny i partycypacyjny dojść do jak najlepszych i spójnych koncepcji zagospodarowania terenów.

- Najważniejszy etap projektu stanowią trójstronne warsztaty. Spacery, prezentacje, dyskusje oraz prace nad makietami. W warsztatach bierze udział kilkadziesiąt osób reprezentujących wszystkie strony procesu - przedstawiciele samorządu, inwestorzy, strona społeczna, a także zaproszeni eksperci - wyjaśnia dr Łukasz Pancewicz, ekspert-urbanista. Obok niego w zespole ekspertów są też socjologowie, architekci i urbaniści m.in. dr Mikołaj Lewicki, Maximilian Mendel i Maciej Kaufman.

Dorobek z warsztatów zostanie zaprezentowany publicznie, co otworzy etap konsultacji społecznych. Powstaną mapy zbieżności i rozbieżności wizji rozwoju terenu. Istotnym punktem i sukcesem będzie wypracowanie kompromisowego rozwiązania.

W piątek 9 marca od godz. 18 otwarta i publiczna prezentacja wyników warsztatu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 na parterze.

 

Więcej o konsultacjach społecznych pod adresem: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/osiedla-warszawy-port-zeranski

Spacer w Porcie Żerańskim
Zobacz galerię (5 zdjęć)
W Porcie Żerańskim przy torach PKP
Zdjęcie i model Portu Żerańskiego
Widok na Kanał Żerański
Piotr Sawicki, wicedyrektor BAiPP, prezentuje mapę z terenami miejskimi w Porcie Żerańskim