null

Powstanie duże osiedle na Służewcu w ramach specustawy mieszkaniowej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada m.st. Warszawy 9 września 2021 roku dała zielone światło dla dwóch inwestycji realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej. Nowe osiedla powstaną na Służewcu i Saskiej Kępie.

Nowe osiedle na Służewcu

Firma Echo Investment zbuduje osiedle mieszkaniowe między ulicami: Domaniewską, Wołoską i Postępu. W ramach inwestycji powstanie też szkoła przy ul. Konstruktorskiej, park wzdłuż ul. Wołoskiej oraz publiczne tereny zieleni urządzonej przy ul. Suwak.  

Zapowiada się duże osiedle na 2500-2750 mieszkańców. Echo Investment określa wstępnie liczbę mieszkań na 1250, a maksymalnie na 1600.

Budynki miałyby do 10 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wysokość zabudowy sięgałaby 34,5 m. Parametry intensywności zabudowy wyniosłyby do 3,2.

Co jeszcze chce zbudować deweloper

Echo Investment chce na osiedlu urządzić teren zieleni dostępny dla wszystkich. Będzie mała architektura, niezbędna infrastruktura do wypoczynku, rekreacji lub uprawiania sportu. Nie zabraknie ścieżki rowerowej i zjazdu z ulicy Wołoskiej. W ramach inwestycji towarzyszącej zostanie wybudowana także publiczna szkoła podstawowa przy ulicy Konstruktorskiej 10.

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

Inwestor złożył ponowną modyfikację wniosku na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa miała zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku.

Co ustala studium Warszawy

Studium Warszawy z 2006 roku ustala dla tej części Mokotowa priorytet zabudowy usługowej. Wysokość określa na 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w studium dopuszczają również lokalizowanie funkcji mieszkaniowej. Jej udział może zajmować do 40% powierzchni.

Zgodnie z ustawą LEX Developer warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny np. produkcyjne a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane.

Inwestor przekonuje, że planowane osiedle ma powstać na terenie dawniej wykorzystywanym na cele produkcyjne. Dlatego nie trzeba wykazywać, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium Warszawy.

Co ustala plan miejscowy Służewca Przemysłowego

Na terenie planowanego osiedla obowiązują szczegółowe regulacje zabudowy. Są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I. Radni Warszawy uchwalili plan w 2011 roku.

Z kolei na obszarze zapowiadanej i planowanej szkoły podstawowej oraz terenów zieleni, która ma towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej, obowiązują zapisy w planie miejscowym Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła ten dokument w 2012 roku.