null

Piątka! Nowe plany miejscowe dla 300 ha miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

28 marca warszawscy radni uchwalili piąty już plan miejscowy w tym roku - obszaru Karolówka w Rembertowie. Liczby robią wrażenie. W mieście przybyło ponad 300 ha, które zostały objęte planem.

Plan obszaru Karolówka przewiduje, oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, także nieuciążliwe usługi przy głównych ulicach. Budziło to pytania podczas posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego i obrad Rady m.st. Warszawy. Dopuszczenie drobnych i nieuciążliwych usług ma się przyczynić się do poprawy jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców.

Prace nad tym planem rozpoczęły się w 2011 roku. Rok temu jego projekt został wyłożony do publicznego wglądu. Autorem jest Gabriel Ferliński z łódzkiej pracowni IntekProjekt.

 

Pozostałe plany miejscowe, które w tym roku uchwalili radni Warszawy:

  • osiedla Kąty Grodziskie część I;
  • rejonu Augustówki część I;
  • obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej część II;
  • plan w rejonie ul. Mikołajskiej część II.

 

W trakcie tej samej sesji, 28 marca, Rada Warszawy zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego Mariensztatu. To jest ostatnia już wyspa bez planu w tej części Śródmieścia, otoczona planami obowiązującymi i będącymi w trakcie sporządzania. Plan Mariensztatu ma m.in. chronić wartości przestrzenne i kulturowe tego cennego obszaru w sąsiedztwie Starego Miasta i Skarpy Warszawskiej.

 

Radni zdecydowali także o podziale planu obszaru Stara Miłosna Południe oraz o odstąpieniu od sporządzania planu w rejonie ulicy Podleśnej (dzielnica Wesoła). Podział planu dla obszaru Stara Miłosna Południe na cztery części pozwoli na etapowanie całej procedury. Dalsze prace zaczniemy od części pierwszej, w centralnej części osiedla, gdzie w najmniejszym stopniu występuje problem odlesienia gruntów.

Rysunek planu miejscowego Karolówki w Rembertowie
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Mariensztat będzie miał plan
Podział obszaru planu Stara Miłosna Południe na cztery części
Rejon ulicy Podleśnej w dzielnicy Wesoła