null

Place Warszawy policzone i badane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie jest ponad 60 placów, już połowę z nich wzięli pod lupę badacze. Opisują, sprawdzają w jakim się stanie i zastanawiają się, co zrobić, by je ożywić

„Place Warszawy (do odzyskania)” to trzyletni projekt badawczy, który potrwa do 2019 r. Prowadzi go Fundacja Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana, dofinansowuje Urząd m.st. Warszawy.

Działa już portal placewarszawy. Powstał „dzięki wysiłkowi zespołu 27 placologów i placopraktyków”, który gromadzi i udostępnia zebraną wiedzę. Wśród ekspertów i badaczy są architekci, urbaniści, znawcy architektury, socjologowie, kulturoznawcy, antropologowie, biolodzy i varsavianiści.

Pierwsze wyniki badań poznaliśmy podczas 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Wystawa „Place Warszawy – konstelacja przypadków” stanowiła jedną z czterech prezentowanych ekspozycji badawczych.

Do tej pory powstały opisy 30 placów z perspektywy historyczno-varsavianistycznej. Udało się zgromadzić 365 zdjęć, w tym panoramy i fotografie archiwalne. Są analizy z 11 obszarów badawczych takich jak: definicja placu, ich granice w mieście, kompozycja urbanistyczna, zieleń i woda, transport, sztuka, barwy, faktury i światłocień, użytkowanie, plany miejscowe, budżet partycypacyjny, paradoksy.

Eksperci twierdzą, że „nie ma żadnej prawidłowości, która łączyłaby warszawskie place – taką wspólną cechą nie jest ani kształt, ani położenie, ani zagospodarowanie, ani wyposażenie. Połączone w konstelacje siatką ulic, wpisują się w miasto swoim charakterem – wyjątkowym, choć nie idealnym. Wnioskiem z analizy 30 z ponad 60 warszawskich placów jest potwierdzenie intuicji, że ich główną cechą jest przypadkowość. Właśnie ten brak prawidłowości potraktowaliśmy jako regułę – dającą dużo wolności, przyzwalającą na projektowanie incydentem, sankcjonującą paradoks jako budulec”.

Place z założenia powinny łączyć i być miejscem spotkań. Portal placewarszawy.pl ma też temu służyć w przestrzeni wirtualnej. To w założeniu platforma współpracy mieszkańców, różnych organizacji i instytucji oraz firm, którym zależy, by place ożywić i zmieniać w atrakcyjne przestrzenie publiczne.

Warsztaty projektowe dotyczące placu Powstańców Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego