null

Plan miejscowy dla rejonu ul. Wiejskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plan miejscowy dla rejonu ulicy Wiejskiej (Śródmieście)

Wyłożenie projektu planu miejscowego

8 czerwca – 9 lipca 2018

 

 

Od 8 czerwca poznaj projekt planu

w Internecie

•w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, Czarna Sala) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 

•z projektantem podczas dyżuru w sobotę 16 czerwca w godz. 10:00 - 14:00  woraz w poniedziałki i środy w godz. 13:30-15:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter)

 

Porozmawiajmy o planie

•20 czerwca (środa) o godz. 17:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestzrennego

 

Możesz złożyć uwagi do planu

•do 23 lipca w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej  (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, elektroniczna skrzynka podawcza)

 

Więcej informacji:

architektura.um.warszawa.pl

Załączniki: