null

Plan na plan - partycypacja w planowaniu miejscowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończył się projekt „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego”, w ramach którego mieszkańcy trzech dzielnic zostali włączeni w proces konsultacji planów miejscowych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą zebrane doświadczenia. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje udział mieszkańców w uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego i określa jego minimalny zakres, jednak hermetyczność i złożoność procedur dotychczas zniechęcała mieszkańców do uczestniczenia w tym procesie już od pierwszych etapów tworzenia planu. Wspólny projekt Miasta i Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” miał zmienić tę niekorzystną tendencję – zachęcić mieszkańców do udziału i pokazać, że w takich działaniach warto brać udział od samego początku.

– Wprawdzie procedura nie wymaga rozszerzonej partycypacji, jednak tworzenie planu nie jest wcale proste, bo ma pogodzić różne, często sprzeczne interesy. Dodatkowe działania konsultacyjne pomagają w rozmowach i osiągnięciu konsensusu. Nasz pilotaż rozszerzonych konsultacji w tworzeniu planów miejscowych jest udany. Zebrane doświadczenia posłużyły nam do sformułowania rekomendacji, które będziemy stopniowo wdrażać w kolejnych procedurach planistycznych – mówi Marek Mikos, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Projekt „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego” był realizowany od lutego 2015 do kwietnia 2016. W tym okresie przeprowadzono konsultacje trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projektu planu miejscowego skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” na Targówku Mieszkaniowym, projektu planu miejscowego Miasto-Ogród Sadyba cz. II a na Mokotowie  oraz projektu planu miejscowego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego na Ursynowie. Wzięło w nich udział ponad 1200 mieszkańców. By bardziej efektywnie rozmawiać z mieszkańcami o planie miejscowym przeprowadzano badanie wstępne terenu, wydawano specjalny informator o danym planie miejscowym, organizowano spacery architektoniczne i warsztaty diagnostyczne. Wykorzystano także takie narzędzia jak geoankieta internetowa, mobilny pawilon konsultacyjny do prezentacji projektów planów w terenie objętym projektowaniem, makiety i  edukację przestrzenną.

We wspólną dyskusję nad planami włączyli się urzędnicy prowadzący procedurę planistyczną, projektanci planów oraz mieszkańcy dzielnic. Zyskali wszyscy. Dzięki wiedzy uzyskanej od mieszkańców projektanci mogli przygotować projekty odpowiadające bezpośrednio na lokalne potrzeby. Natomiast mieszkańcy docenili możliwość uczestnictwa w dialogu i wpływu na otaczającą ich przestrzeń.

Zebrane podczas realizacji projektu doświadczenia prezentuje publikacja „Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym”, którą można pobrać ze strony: www.konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/mamy-plan-na-plan

Papierową wersję publikacji można otrzymać pisząc na adres: konsultacje@um.warszawa.pl

Więcej o projekcie „Warszawskie plany miejscowe poszukiwanie modelu partycypacyjnego”: www.konsultacje.um.warszawa.pl/warszawskie-plany-miejscowe

Projekt „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego” został zrealizowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji”  finansowanego z Funduszy EOG.