null

Perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1982 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Perpektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy został zatwierdzony uchwałą nr 57 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 1982 r.

Plan wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy (Dz.U.RN m.st. Warszawy) z 1983 r. nr 5 poz. 16. z dnia 15 marca 1983 r., a stracił moc obowiązującą z dniem 29 października 1992 roku na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXV/199/92 o zatwierdzeniu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W okresie obowiązywania planu dla poszczególnych rejonów miasta mogły być sporządzane plany szczegółowe.

Prezentujemy:

  • tekst (plik do pobrania niżej),
  • rysunek planu w podziale na 4 części (4 pliki - poz. od 2 do 5) 
  • rysunek planu w podziale na 22 części (poz. od 6 do 27) wg skorowidza zamieszczonego poniżej, 
  • oddzielnie rysunek legendy.

 

Rysunek Perspektywicznego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1982 r.

 

Skorowidz podziału planu na 22 zeskanowanych arkuszy w lepszej jakości graficznej:

Skorowidz arkuszy

Załączniki: