null

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1992 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rysunek Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1992 r.

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy został zatwierdzony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązywał do końca 2003 roku.

W załączonych plikach prezentujemy tekst i rysunki planu.

W okresie obowiązywania planu dla poszczególnych rejonów miasta mogły być sporządzane plany szczegółowe.

Załączniki: