null

Pomniki i upamiętnienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
miniatura pomnik.JPG
miniatura pomnik.JPG

Co to jest pomnik? 

Pomnik jest to monument, dzieło rzeźbiarskie, architektoniczno-rzeźbiarskie lub instalacja artystyczna, wzniesione ku czci osoby lub dla upamiętnienia wydarzenia.

Aby dane upamiętnienie mogło być traktowane jako pomnik, niezbędne jest podjęcie uchwały rady miasta o wzniesieniu pomnika (na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U.2001.142.1591 -j.t.).

Rada miasta może taką uchwałę podejmować w odniesieniu do nieruchomości miejskich lub zarządzanych przez miasto nieruchomości Skarbu Państwa.

W tym znaczeniu pomnikiem nie jest rzeźba psa lub kota, nie są także upamiętnienia zlokalizowane na terenach prywatnych. Przyjęło sie także, że statusu pomników nie mają upamiętnienia na cmentarzach.

 

Procedurę dla pomników i tablic pamiątkowych prowadzi Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków