null

Ważna informacja dotycząca korzystania z Portalu Interesanta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Składanie wniosków w zakresie m.in. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego możliwe jest poprzez Portal Interesanta.

Okno startowe Portalu Interesanta - po lewej stronie okno przedmiotu wniosku, po prawej stronie - widok mapy, obrys Warszawy

Pełna obsługa wniosków przez Portal Interesanta, możliwa jest jedynie dla użytkowników działających w imieniu własnym, tj. nie poprzez pełnomocników.

Z uwagi na przeznaczenie Portalu Interesanta, w przypadku spraw realizowanych przez pełnomocników, prosimy o złożenie wniosku w sposób tradycyjny lub z wykorzystaniem platformy ePUAP.