null

Poszukiwany realizator targów "Rzemieślnicza Strona Wisły"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Polityki Lokalowej poszukuje Wykonawcy do realizacji usługi polegającej organizacji targów pn. "Rzemieślnicza Strona Wisły".

Zamówienie jest finansowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Ofertę należy wysłać na adres mailowy: modelowa-rewitalizacja@um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2019r. do godz. 23:59. Uwaga! Pojedyncza wiadomość nie może przekraczać 10 MB. Wszystkie informacje dotyczące Zamówienia oraz formularz oferty znajdą Państwo w załączonym poniżej Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1.

Załączniki: