null

Poszukujemy Wykonawcy szkoleń dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Polityki Lokalowej poszukuje Wykonawcy do realizacji usługi pn. „Organizacja cyklu szkoleń oraz doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji w ramach Praskiej Akademii Rozwoju”.

Zamówienie jest finansowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Ofertę należy złożyć w Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy: ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa, piętro III, pok. 309 (sekretariat), do dnia 04.03.2019r. do godziny 12:00. Wszystkie informacje dotyczące Zamówienia oraz formularz oferty znajdą Państwo w załączonym poniżej Zapytaniu ofertowym i Załączniku nr 1.

Załączniki: