null

Poznaj zmodyfikowany projekt mpzp rejonu Skweru Wiecha

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Co zmieniło się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha"?

Podczas I wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu złożono uwagi. Prezydent m.st. Warszawy część z nich rozpatrzył pozytywnie, co wpłynęło na modyfikację projektu planu. Zapraszamy na II wyłożenie projektu planu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na www.konsultacje.um.warszawa.pl

targowek_mieszkaniowy_0_1.jpg