null

Praktyki w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Profile absolwentów podrzucających czapki absolwenckie z radości po ukończonych studiach

​​​​​​​Od 1 lipca do 30 września 2022 r. zapraszamy absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia na odpłatne praktyki absolwencie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

Co robią praktykanci w urzędzie?

Do głównych obowiązków praktykantów należy:

 • pomoc przy sprawdzaniu kompletności wniosków o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem formalno-prawnym oraz przy zbieraniu danych dla opracowania analizy urbanistycznej do decyzji administracyjnych
 • pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z promocją, polityką wizerunkową, obsługą portali społecznościowych, strony internetowej i witryny Biura
 • pomoc przy procedurach sporządzania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przy sporządzaniu informacji urbanistycznych
 • pomoc przy organizacji konkursów architektonicznych oraz przygotowywaniu materiałów konkursowych
 • pomoc przy opiniowaniu projektów organizacji ruchu pojazdów, ruchu rowerowego i pieszego po drogach publicznych, pod względem ich zgodności z polityką mobilności m.st. Warszawy i zasadami zrównoważonej mobilności

Czego oczekujemy od kandydatów?

 • wykształcenia wyższego z zakresu architektury, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, urbanistyki, transportu
 • znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • zainteresowania tematyką działalności biura
 • komunikatywności, sumienności, samodzielności
 • dyspozycyjności w wymiarze 8 godzin dziennie w godzinach pracy urzędu

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

 • podanie o praktykę, w tym oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Curriculum Vitae (CV)
 • świadectwo / dyplom, które potwierdzają posiadane wykształcenie
 • oświadczenie kandydata2

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną wymaganych dokumentów w formie skanu do 26.05.2022 r. na adres e-mail: skosnik@um.warszawa.pl

Do przesyłania swoich zgłoszeń zachęcamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone usuniemy.

Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie informacji Publicznej.