null

Prezentujemy koncepcję dla obszaru w rejonie ulicy Szwedzkiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szwedzka dobra do mieszkania

Wygodne do życia osiedle mieszkaniowe jest planowane na Pradze Północ w rejonie ulicy Szwedzkiej. Przy powstaniu jego koncepcji pracowali wspólnie przedstawiciele miasta, mieszkańcy i prywatni właściciele gruntów.

W miniony poniedziałek, 27 maja br., odbyło się spotkanie podsumowujące warsztaty typu charrette, które dotyczyły rejonu ulicy Szwedzkiej z zajezdnią autobusową Stalowa. Projektanci z pracowni MAU – Mycielski Architecture & Urbanism zaprezentowali koncepcję zagospodarowania obszaru o powierzchni ok. 40 ha. Maciej Mycielski – główny projektant MAU – podkreślił, że jest ona próbą pogodzenia dwóch podstawowych potrzeb: ekonomicznych (opłacalność inwestycji) oraz społecznych (jakość życia i zadowolenie mieszkańców).

Ze względu na stan własnościowy gruntów na tym terenie – obok działek miejskich są tu także tereny należące do właścicieli prywatnych - projekt składa się z kilku części. Ich spoiwem będą obszary miejskie i starannie zaprojektowane przestrzenie publiczne.

Według koncepcji wypracowanej przez władze miasta wspólnie z projektantami z MAU, mieszkańcami i właścicielami gruntów, cały obszar ma stać się wygodnym osiedlem mieszkaniowym. Mieszkańcy będą mieć łatwy dostęp do terenów zieleni i blisko do przystanków zróżnicowanego transportu publicznego (metro, kolej, tramwaj). Nie zabraknie usług kultury i całej infrastruktury społecznej takiej jak szkoła podstawowa, żłobki czy przedszkola.

Więcej o koncepcji można przeczytać w raporcie zamieszonym poniżej.

okładka koncepcji szwedzkiej

Załączniki: