null

Projekt studium Warszawy coraz bliżej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na Most Śląsko-Dąbrowski z Wybrzeża Szczecińskiego, panorama Starego Miasta, zieleń, Wisła, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Kończymy prace koncepcyjne nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Co teraz robimy?

Sporządzamy prognozę oddziaływania jego ustaleń na środowisko. Projekt studium przygotowujemy do oficjalnych uzgodnień i opinii, które są przewidziane procedurą ustaloną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument zaprezentujemy przed Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.

Kiedy zaczniemy konsultacje społeczne nad projektem studium

Po etapie uzgodnień i zbierania opinii, po naniesieniu wynikających z nich poprawek, projekt poddamy konsultacjom społecznym w ramach tzw. wyłożenia do publicznego wglądu. Przewidujemy, że nastąpi to po wakacjach, w ostatnim kwartale 2022 roku.

Podczas wyłożenia wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem studium. Zapewnimy możliwość wglądu do materiałów w internecie oraz w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zorganizujemy też m.in. spotkania oraz dyskusje publiczne dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Od tego momentu zacznie się czas na zgłoszenie uwag, które w kolejnym kroku będą analizować projektanci.

 

Od czego zależy dalsze tempo prac nad studium

Dalsze prace nad studium zależeć będą od liczby uwag i charakteru zmian wprowadzonych do pierwotnego projektu. W przypadku niewielkiej liczby poprawek przygotujemy studium do uchwalenia. W przypadku znacznych zmian będziemy musieli powtórzyć zbieranie uzgodnień, opinii oraz ponownie wyłożyć poprawiony projekt do publicznego wglądu.

 

Gdzie umieścimy informacje o wyłożeniu projektu studium

Informacje o terminie wyłożenia projektu studium oraz o terminie składania uwag do niego umieścimy:

  • w prasie codziennej,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
  • na stronie internetowej architektura.um.warszawa.pl

Tych informacji mogą się Państwo spodziewać pod koniec wakacji.