null

Przy ul. Lizbońskiej powstanie osiedle w ramach specustawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wizualizacja budynku

Rada m.st. Warszawy 9 września dała zielone światło dla dwóch inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej. Nowe osiedla powstaną na Saskiej Kępie i Służewcu.

Nowe osiedle w rejonie ulicy Lizbońskiej

Inwestor - firma Grupo Lar planuje wybudowanie zespołu zabudowy wielorodzinnej z lokalami usługowymi między ulicami: Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych. Powstanie osiedle dla najwyżej 402 mieszkańców.

Projekt przewiduje budynki, które miałyby do 5-6 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną. Wysokość sięgałaby maksymalnie 19,25 m (lokalnie attyka 20,5 m). Intensywność zabudowy wyniosłaby maksymalnie 1,98.

Co jeszcze chce zbudować deweloper

Inwestor chce przeznaczyć cały parter budynku wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych pod lokale usługowe. Od strony osiedla powstałby przy nim ogólnodostępny pasaż. Działałyby tam m.in. ogródki gastronomiczne. Lokale usługowe miałyby się znaleźć także w narożnych częściach budynków od strony ul. Lizbońskiej. Jeden z nich wraz z przyległym ogrodem zostałby przeznaczony na usługi publiczne realizowane przez miasto.

Spółka chce na osiedlu urządzić teren zieleni dostępny dla wszystkich. Będzie mała architektura oraz urządzenia do wypoczynku i rekreacji.

wizualizacja budynku przy ul. Lizbońskiej

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

Inwestor złożył wniosek na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Miała ona zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku i zmieniła w 2020 roku.