null

Przygotowane do uchwalenia: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rej. ul. Żelaznej - część północna B i C oraz południowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezentujemy plany miejscowe przygotowane do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy:

  • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część południowa
  • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna B
  • Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C

Załączniki: