null

Raport z warsztatów Grow with Warsaw - Rewitalizacja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

baner2_maly.jpg

Prezentujemy Państwu raport z drugich warsztatów z cyklu Grow with Warsaw, które odbyły się 21 lutego 2018r.  w Centrum Kreatywności Targowa, pod hasłem Rewitalizacja.

Piotr Sawicki, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, przedstawił w czasie warsztatów prezentację pod hasłem: „Rewitalizacja – zmiana społeczna i rozwój gospodarczy we współpracy z rynkiem nieruchomości”.

John Banka, przewodniczący Urban Land Institute Poland, mówił o rewitalizacji za granicą, o tym, z doświadczeń których miast mogłaby skorzystać Warszawa, prezentując, jak sobie poradziły z tym procesem Hamburg i Manchester.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja o problemach towarzyszących rewitalizacji w Warszawie, której moderatorem była Grażyna Błaszczak, ekspert piszący o rynku nieruchomości. Debacie towarzyszyły slajdy przygotowane specjalnie na to spotkanie przez Knowledge Partners warsztatów.

W raporcie z warsztatów uwzględniliśmy wnioski i postulaty z dyskusji oraz ankiety, którą wypełniali uczestnicy.

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie – poprzez otwarty dialog z kluczowymi przedstawicielami branży nieruchomości – propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta.

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

Załączniki: