null

Raport z warsztatów - Rozwój rynku handlu i usług

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Grow with Warsaw

Za nami pierwsze warsztaty inwestorów, deweloperów i najemców obiektów handlowych z przedstawicielami władz Warszawy. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2017 roku w Centrum Kreatywności Targowa, pod hasłem: Grow with Warsaw – Towards a Retail Development Strategy.

Rozpoczęliśmy cykl branżowych spotkań warsztatowych pod nazwą „Grow with Warsaw”, podczas których mówimy o obecnej oraz przyszłej polityce przestrzennej miasta, a także o potrzebach firm, które nie tylko chciałyby inwestować u nas, ale także są w stanie stworzyć przestrzenie przyjazne mieszkańcom, miejsca, które staną się wizytówką stolicy. Chcemy skorzystać z doświadczeń i pomysłów inwestorów oraz wspólnie wypracować rekomendacje i rozwiązania systemowe do strategii handlowej miasta – mówił Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Piotr Sawicki, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, przedstawił w czasie warsztatów prezentację pod hasłem: “Od nowej Strategii do nowego Studium, czyli jak włączać rynek nieruchomości w planowanie miasta?”. Natomiast Grzegorza Okoński, dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, mówił o polityce dotyczącej m.in. najmu lokali należących do miasta.

Z kolei John Banka, przewodniczący Urban Land Institute Poland, opowiadał o pomysłach zagranicznych miast na łączenie handlu z rekreacją i kulturą, pokazując jak inne samorządy - w Wiedniu, Barcelonie, Toronto czy Miami - poradziły sobie z problemami, które ma do rozwiązania Warszawa.

Uczestnikami warsztatów byli członkowie zarządów firm deweloperskich, budujących obiekty handlowe oraz najemcy, a także firmy doradcze. Gorącą dyskusję wywołał m.in. materiał, który pokazał, jakie znane marki opuściły ostatnio lokale przy głównych ulicach handlowych w Warszawie i przeniosły się do galerii, podczas, gdy ich miejsce przy znanych traktach zajęły np. dyskonty. Uczestnicy spotkania dyskutowali, dlaczego tak się stało i czy to oznacza, że dawne ulice handlowe tracą swój charakter na zawsze.

Eksperci prezentowali też dane o ruchu pieszym na ulicach handlowych w Warszawie w porównaniu z Pragą i Budapesztem. Pokazali również, jaka jest dostępność centrów handlowych komunikacją publiczną w stolicy oraz dyskutowali o tym, ile miejsc parkingowych mają dziś centra handlowe i czy rzeczywiście aż tak dużo potrzeba ich w nowych obiektach, kiedy np. w istniejącej w sercu Warszawy galerii najniższe poziomy parkingu podziemnego stoją puste (poza okresem świątecznym). Wokół jest bowiem komunikacja publiczna z węzłem przesiadkowym.

Zarówno w podsumowaniu dyskusji, jak też w ankietach wypełnianych na koniec warsztatów, inwestorzy podkreślali m.in. konieczność wyprowadzenia tak dużego ruchu samochodowego ze ścisłego centrum Warszawy (Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie). Proponowali zwęzić główne ulice i ograniczyć ruch aut, oddając miejsce pieszym i tworząc nowe ciągi pieszo-handlowe – np. wzdłuż Alei Jerozolimskich – w stronę Dworca Centralnego. Przywoływali przy tym przykłady podobnych rozwiązań z takich miast jak Kopenhaga, Sztokholm, Berlin, Wiedeń.

Wiedza od profesjonalistów działających na rynku jest miastu potrzebna, ponieważ w 2018 roku będziemy tworzyć nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Temat handlu jest jedną z ważniejszych spraw do rozstrzygnięcia, ponieważ ma duże znaczenie dla mieszkańców Warszawy, dla rozwoju serca miasta – podsumował wiceprezydent Olszewski.

Załączniki: