null

Raporty z realizacji Programu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie dokumentów obrazujące raporty

 

Raporty półroczne prezentują stan realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z informacjami o zrealizowanych w danym półroczu zadaniach i ich zgodności z harmonogramem. Raporty roczne, poza podsumowaniem stanu realizacji poszczególnych przedsięwzięć kluczowych, prezentują także podsumowanie realizacji celów Programu, osiągniętych wskaźników oraz dane finansowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się raportami:

Załączniki: