null

Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach (sierpień - grudzień 2020 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Publikujemy zestawienia dotyczące spraw prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego od sierpnia 2020 r.:

  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
  3. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
  4. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

 

Załączniki: