null

Rejon ul. Szwedzkiej – spotkanie i podsumowanie konsultacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O koncepcji dla Szwedzkiej w ramach projektu Osiedla Warszawy

Już w najbliższy poniedziałek 27 maja o godz. 17.00 spotkanie w Centrum Wielokulturowym przy Placu Hallera projektanci i wykonawcy konsultacji z pracowni Mycielski MAU Architecture & Urbanism (MAU) przedstawią wypracowaną z mieszkańcami koncepcję zagospodarowania obszaru przy Szwedzkiej.

Co na spotkaniu? Zaczniemy od podsumowania konsultacji społecznych, które trwały od 28 stycznia do 22 lutego 2019 i przedstawimy finalną koncepcję zagospodarowania tego terenu.

W różnych wydarzeniach w ramach konsultacji społecznych wzięło udział 80 osób. O przyszłości Szwedzkiej rozmawialiśmy na warsztatach z projektantami, na spacerze badawczym oraz w terenowych punktach konsultacyjnych. W ciągu tygodnia warsztatowego towarzyszyli nam architekci, architekci krajobrazu, urbaniści, etnolodzy i varsavianiści. Każdy miał możliwość przesłania swojej opinii mailowo.

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru przy Szwedzkiej odbyły się w ramach kontynuacji projektu „Osiedla Warszawy” z 2018 roku. Założeniem projektu jest wypracowanie najlepszego sposobu zagospodarowania przestrzeni w dialogu z przedstawicielami miasta, prywatnymi inwestorami i stroną społeczną – użytkownikami obszaru, potencjalnymi mieszkańcami, sąsiadami czy organizacjami pozarządowymi. Do tej pory w ramach projektu Osiedla Warszawy na warsztat wzięliśmy FSO Żerań i Port Żerański w 2018 roku (więcej o tych działaniach tutaj) oraz rejon Szwedzkiej i Starych Świdrów w 2019.

Zebrane w trakcie konsultacji wnioski posłużą do sformułowania wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

>>Raport z konsultacji społecznych <<

>>O projekcie Osiedla Warszawy <<

>>Więcej o tych konsultacjach społecznych<<