null

Rewitalizacja w Warszawie w latach 2005-2014

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obszar rewitalizacji objął ponad 11% powierzchni Warszawy, na której zamieszkuje blisko 31% jej mieszkańców.

Na terenie Warszawy wybrane zostały mikroobszary, do których kierowane były działania infrastrukturalne i społeczne. Ich celem było nie tylko przywrócenie funkcji, które zostały utracone, ale także stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi. Równolegle do prowadzonych prac remontowo - budowlanych, angażowani byli mieszkańcy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, warszawscy przedsiębiorcy. Dokładne zdiagnozowanie obszarów kryzysowych pozwoliło prowadzić działania na obszarach najbardziej potrzebujacych wsparcia. Dzięki pracom rewitalizacyjnym wiele obiektów i przestrzeni publicznych uzyskało nowe funkcje a mieszkańcy mogą znowu korzystać z ich potencjału.  

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami pokazującymi jak zmieniła się Warszawa dzięki projektom z zakresu rewitalizacji.

inwestycje-02a.jpg
Zobacz galerię (3 zdjęć)
slajd_2_0.jpg
slajd_1.jpg

Załączniki: