null

Rozwój rynku handlu i usług

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Grow with Warsaw

Za nami pierwsze warsztaty inwestorów, deweloperów i najemców obiektów handlowych z przedstawicielami władz Warszawy. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2017 roku w Centrum Kreatywności Targowa, pod hasłem: Grow with Warsaw – Towards a Retail Development Strategy.

Raport z warsztatów do pobrania poniżej.

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie - poprzez otwarty dialog - propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta. 

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

1_0.jpg
Zobacz galerię (13 zdjęć)
1a.jpg
1b.jpg
1c.jpg
3_0.jpg
2a.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9_0.jpg
14.jpg
10_0.jpg
5.jpg

Załączniki: