null

Rysunki – część graficzna studium

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

Rysunki studium - załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/1611/2021 Rady m.st. Warszawy z 26 sierpnia 2021 r. - ujednolicona forma załącznika nr 2 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z 10 października 2006 r. z wyróżnieniem zmian wprowadzanych odrębnymi uchwałami Rady m.st. Warszawy - dostępne są w 28 oddzielnych, zmniejszonych plikach (spis poniżej, dostęp do załączników po przejściu do pełnej wersji artykułu na dole strony). Pliki w oryginalnej wielkości znajdują się w BIP:


a) w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – rysunki 1–13:

 • Struktura funkcjonalna - Rysunek nr 1 (pdf, 39 MB)
 • Dziedzictwo kulturowe - Rysunek nr 2 (pdf, 61 MB)
 • Środowisko przyrodnicze - Rysunek nr 3 (pdf, 70 MB)
 • Własność gruntów - Rysunek nr 4 (pdf, 71 MB)
 • Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja - Rysunek nr 5 (pdf, 58 MB)
 • Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja - Rysunek nr 6 (pdf, 59 MB)
 • Komunikacja zbiorowa - Rysunek nr 7 (pdf, 60 MB)
 • Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów - Rysunek nr 8 (pdf, 56 MB)
 • Wodociągi - Rysunek nr 9 (pdf, 9 MB)
 • Kanalizacja, gospodarka odpadami - Rysunek nr 10 (pdf, 9 MB)
 • Elektroenergetyka - Rysunek nr 11 (pdf, 9 MB)
 • Gazownictwo - Rysunek nr 12 (pdf, 9 MB)
 • Ciepłownictwo - Rysunek nr 13 (pdf, 9 MB)

b) w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego – rysunki 14–28:

 • Struktura funkcjonalno-przestrzenna - Rysunek nr 14 (pdf, 67 MB) - uwaga! rysunek nr 14 udostępniono również w serwisie mapowym. Instrukcja jak poruszać się po dokumencie
 • Ochrona dziedzictwa - Rysunek nr 15 (pdf, 61 MB)
 • System Przyrodniczy Warszawy - Rysunek nr 16 (pdf, 67 MB)
 • Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja - Rysunek nr 17 (pdf, 57 MB)
 • Komunikacja zbiorowa - Rysunek nr 18 (pdf, 62 MB)
 • Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów - Rysunek nr 19 (pdf, 59 MB)
 • Wodociągi - Rysunek nr 20 (pdf, 9 MB)
 • Kanalizacja, gospodarka odpadami - Rysunek nr 21 (pdf, 9 MB)
 • Elektroenergetyka - Rysunek nr 22 (pdf, 9 MB)
 • Gazownictwo - Rysunek nr 23 (pdf, 9 MB)
 • Ciepłownictwo - Rysunek nr 24 (pdf, 9 MB)
 • Inwestycje celu publicznego - Rysunek nr 25 (pdf, 42 MB)
 • Obszary problemowe i zagrożenia - Rysunek nr 26 (pdf, 68 MB)
 • Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji i rekultywacji - Rysunek nr 27 (pdf, 59 MB)
 • Planowanie przestrzenne - zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych - Rysunek nr 28 (pdf, 53 MB)

Dostęp do załączników po przejściu do pełnej wersji artykułu w sekcji na dole strony.

 

Załączniki: