null

Seniorzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gimnastyka seniorów na łące
Autor: m.st. Warszawa

 


RADY SENIORÓW


W poszczególnych dzielnicach obszaru rewitalizacji działają Rady Seniorów. Osoby zasiadające w Radach reprezentują inne mieszkanki i mieszkańców w starszym wieku. Mogą bezpośrednio przedstawiać ich potrzeby oraz oczekiwania władzom lokalnym. 

Najstarsi mieszkańcy stolicy wybierają radnych w drodze głosowania. Każda z Rad ma swojego przedstawiciela w Warszawskiej Radzie Seniorów. W dzielnicowych Radach zasiadają również przedstawiciele: dzielnicowej komisji dialogu społecznego, rady dzielnicy, zarządu Dzielnicy.

 

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Rady Seniorów napisz do nich lub zadzwoń:


UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU


Odpowiadamy na potrzeby społeczne i kulturalne seniorów, wspierając działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

UTW organizują cykliczne zajęcia edukacyjne i wydarzenia dostosowane do oczekiwań, potrzeb i możliwości poznawczych osób starszych. W Warszawie, w rejonach objętych rewitalizacją działają 3 takie Uniwersytety- Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku oraz Uniwersytet przy Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

Uniwersytet Trzeciego Wieku - KARAN, czyli Akademia Artystycznej Aktywności na Warszawskiej Pradze oferuje seniorom z warszawskiej Pragi oraz innych dzielnic nie tylko możliwość miłego spędzenia czasu w gronie rówieśników, ale również poszerzenia wiedzy, rozwoju umiejętności i talentów. Słuchacze mają do wyboru rozmaite aktywności, począwszy od nauki obsługi komputera, języków obcych, poprzez zajęcia ruchowe, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, wykłady i seminaria, po zajęcia ćwiczące funkcje poznawcze oraz zajęcia informacyjno-integracyjne. Z bogatej oferty Uniwersytetu można wybrać też udział w projektach promujących Warszawę, wycieczkach, projektach integracji międzypokoleniowej (Akademia Aktywności Twórczej) oraz w projektach promujących wolontariat wśród seniorów (Senior-Mentor). Zajęcia dla kursantów Uniwersytetu Trzeciego Wieku są bezpłatne.

Wykłady Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, w każdy wtorek i czwartek. Seniorzy kształcą się tutaj w zakresie  nauk medycznych, psychologii i nauk humanistycznych. Oprócz tego mogą uczestniczyć w licznych seminariach, które odbywają się w Muzeum Warszawskiej Pragi i w Zamku Królewskim. Seminaria umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie  historii sztuki, muzyki, kulturoznawstwa. Funkcjonuje również Zespół Twórczy, odbywają się warsztaty plastyczne, zajęcia tańca integracyjnego, zajęcia tai-chi, pilates, zajęcia gimnastyczne „Zdrowe Plecy”. Działa pracownia komputerowa, organizowane są zajęcia chóru, lektoraty, wyjazdy krajoznawcze, sanatoryjne i wypoczynkowe.

Więcej o róznorodnych formach wsparcia oraz rodzajach aktywności na miejskiej stronie poświęconej seniorom.