null

LXXXIV Sesja Rady m.st. Warszawy (6 lipca 2023 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa zasadnicza
mapa zasadnicza

W dniu 6 lipca 2023 r. odbyła się LXXXIV Sesja Rady m.st. Warszawy, na której podjęto kilka uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

Warszawscy radni podjęli następujące uchwały:

  1. LXXXIV/2729/2023 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz 307 i Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
  2. LXXXIV/2730/2023 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/701/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czechowice;
  3. LXXXIV/2731/2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Prystora;
  4. LXXXIV/2732/2023 – w sprawie uchylenia w części uchwały Nr LXXXIII/2766/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich;
  5. LXXXIV/2733/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dzieci Warszawy;
  6. LXXXIV/2734/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 147 i 149 z obrębu 3-11-45 w Międzylesiu;
  7. LXXXIV/2735/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.