null

LXXIII Sesja Rady m.st. Warszawy (8 grudnia 2022 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa zasadnicza
mapa zasadnicza

W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyła się LXXIII Sesja Rady m.st. Warszawy, na której podjęto kilka uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

Warszawscy radni podjęli następujące uchwały:

  1. LXXIII/2411/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakola Wawerskiego;
  2. LXXIII/2412/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kadetów;
  3. LXXIII/2413/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej;
  4. LXXIII/2414/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Gołąbki;
  5. LXXIII/2415/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń;
  6. LXXIII/2416/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część II;
  7. LXXIII/2417/2022 – w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka – część II;
  8. LXXIII/2418/2022 - zmieniająca uchwałę nr LXXX/2048/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Golędzinowa;
  9. LXXIII/2419/2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa – część wschodnia.