null

LXXXII Sesja Rady m.st. Warszawy (15 czerwca 2023 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa zasadnicza
mapa zasadnicza

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyła się LXXXII Sesja Rady m.st. Warszawy, na której podjęto kilka uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

Warszawscy radni podjęli następujące uchwały:

  1. LXXXII/2700/2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty;
  2. LXXXII/2701/2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Powsinkowskiego;
  3. LXXXII/2702/2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa – część wschodnia;
  4. LXXXII/2703/2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy św. Barbary;
  5. LXXXII/2704/2023w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy T. Chałubińskiego.