null

XC Sesja Rady m.st. Warszawy (16 listopada 2023 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa zasadnicza
mapa zasadnicza

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyła się XC Sesja Rady m.st. Warszawy, na której podjęto kilka uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

Warszawscy radni podjęli następujące uchwały:

  1. XC/2961/2023 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego;
  2. XC/2962/2023 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie;
  3. XC/2963/2023 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Wschodni;
  4. XC/2964/2023 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego - część I;
  5. XC/2965/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radiowo Północ;
  6. XC/2966/2023 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wyspowej;
  7. XC/2967/2023 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe;
  8. XC/2968/2023 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej;
  9. XC/2969/2023 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego;
  10. XC/2970/2023 – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea.