null

LXXXI Sesja Rady m.st. Warszawy (25 maja 2023 r.)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa zasadnicza
mapa zasadnicza

W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się LXXXI Sesja Rady m.st. Warszawy, na której podjęto kilka uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

Warszawscy radni podjęli następujące uchwały:

  1. LXXXI/2660/2023 - w sprawie umiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej;
  2. LXXXI/2661/2023 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału położonego przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Korotyńskiego;
  3. LXXXI/2662/2023 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część II obszar „C”;
  4. LXXXI/2663/2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa;
  5. LXXXI/2664/2023 - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej.