null

Skra odżyje i będzie piękna. Konkurs na koncepcję modernizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stadion Skry z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadion Robotniczego Klubu Sportowego „Skra” odzyska dawną świetność. Zmieni się jego otoczenie. Trwa konkurs architektoniczno-urbanistyczny na modernizację kompleksu sportowego przy ul. Wawelskiej.

Zmiany na Skrze nastąpią w dwóch etapach. Najpierw powstanie zespół treningowy dla sportowców oraz strefa rekreacyjno-sportowa dostępna dla wszystkich. Obejmie ok. 124 tys. m kw. terenu otwartego na Pole Mokotowskie i położonego wzdłuż al. Żwirki i Wigury. W drugim etapie (ok. 80 tys. m kw.) dojdzie do modernizacji stadionu głównego z salą treningową lekkoatletyczną. Obiekty będą mieć II kategorię klasyfikacji IAAF, czyli Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki.

Mieszkańców zawsze interesuje najbardziej, co będzie dla nich przy okazji inwestycji dla sportowców. Tylko pierwszy etap ma kosztować ok. 25 mln zł. W zieleni parkowej pojawią się np. ścieżki biegowe dla wszystkich, urządzenia do ćwiczeń, przeszkody terenowe oraz boiska do np. koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, piłki plażowej, badmintona. Zimą będzie można przypiąć narty biegówki. Nie zabraknie infrastruktury towarzyszącej: ławek, stojaków rowerowych, miejsca piknikowych. Cały teren ma się płynnie łączyć z Polem Mokotowskim poprzez swoje funkcje, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zieleń. 

Powojenna i sportowa historia tego miejsca na Polu Mokotowskim zaczęła się od stadionu żużlowego. Skrę, którą znamy dziś, budowano od 1948 roku. Stadion lekkoatletyczny został oddany do użytku w 1953 r. Trybuny dla 35 tysięcy widzów mają kształt podkowy z otwarciem na południe i zieleń Pola Mokotowskiego. To bardzo charakterystyczny projekt architektów Mikołaja Kokozowa i Jerzego Wasilewskiego. W otoczeniu stadionu zbudowano też boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe, boisko treningowe (rugby), teren do rzutów młotem i dyskiem, a w latach 70. kompleks basenowy. Nie zabrakło parkingów. Na płycie stadionu znajduje się ośmiotorowa bieżnia okalająca nawierzchnię trawiastą. W budynku pod trybunami mieściły się: hotel ze stołówką, gabinet lekarski, sauna, sala gimnastyczna, gabinet odnowy, a także Muzeum Sportu przeniesione w 2005 roku do nowej siedziby w Centrum Olimpijskim na Żoliborzu.

W 2008 r. klub porozumiał się z irlandzką firmą Global Investment Fund, która obiecywała nowoczesny stadion w zamian za zgodę na zabudowanie terenu wokół (jedna z koncepcji przewidywała drapacze chmur). Projekt nazywał się „Park Światła”, wzbudził kontrowersje, ostrą krytykę i sprzeciw społeczny. Za inwestycją było wielu sportowców. Deweloper chciał przedłużenia prawa wieczystego użytkowania na 99 lat i zmiany ustaleń w planie miejscowym uchwalonym w 2009 roku. Stadion popadał w ruinę. Sprawa trafiła do sądu. Spór został rozstrzygnięty na korzyść miasta. Sąd Najwyższy w listopadzie 2015 r. oddalił skargi kasacyjne złożone przez Global Investment Fund i Klub RKS „Skra”. W uzasadnieniu czytamy: „ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych jest wynikiem dotychczasowego sposobu wykonywania prawa użytkowania wieczystego: brak koniecznych napraw i remontów”. Miasto wezwało klub do wydania nieruchomości.

Stadion Skry od 2012 roku znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Trzeba zachować kształt półkolistej elewacji od strony ul. Wawelskiej i charakterystyczne detale rzeźbiarskie. Konserwator zabytków dopuszcza rozbudowę, przebudowę lub wymianę obiektu, ale zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Możliwe jest przekrycie trybun. Należy zachować historyczny wygląd elewacji zachodnio-południowej trybun z wejściem głównym oraz charakterystyczną wieżę sędziów z dużymi przeszkleniami. Dopuszcza się zamknięcia stadionu od strony południowej, przy zachowaniu osi widokowej oraz zadaszenia kubatury.

Konkurs ma wyłonić najlepszą koncepcję urbanistyczną całości założenia ze stadionem głównym, zespołem treningowym (stadion lekkoatletyczny, rzutnie oraz budynek zaplecza) oraz strefy rekreacyjno-sportowej. Termin składania prac konkursowych mija 5 października.

 

Jakie są kryteria oceny

Za integralność kompozycji całości, również w powiązaniu z Polem Mokotowskim i stadionem głównym, można uzyskać 25 proc.; za trafność rozwiązań programowo-przestrzennych - 20 proc.; za atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań w zakresie funkcji sportowych - 20 proc.; za atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu - 20 proc.; za realność i ekonomikę proponowanych rozwiązań, koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność - 15 proc.

 

Nagrody

I nagroda w konkursie to 70 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki; II nagroda 40 000 zł; III nagroda 30 000 zł. Pula za ewentualne wyróżnienia - 20 000 zł łącznie.