null

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w serwisie mapowym Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rysunek nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki zagospodarowania przestrzennego) został udostępniony w serwisie mapowym m.st. Warszawy - w jego części opisującej planowanie przestrzenne. W tym miejscu na rysunku 14 Studium można sprawdzić, jakie są ustalenia zapisane w tym dokumencie dla konkretnych działek ewidencyjnych. 

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

zrzuty z ekranu - elementy serwisu mapowego, zakładka plany zagospodarowania

Na wskazanej powyżej stronie rysunek studium jest domyślnie wyłączony - aby go obejrzeć, należy włączyć widoczność warstwy Studium w menu po lewej stronie. Ponieważ Studium jest opracowaniem wykonanym w skali 1:20 000, rysunek jest dostępny tylko w małych skalach. Wyświetlanie go w powiększeniu ponad 1:8 000 nie jest możliwe.

elementy nawigacyjne strony - legenda mapy

elementy nawigacyjne strony - suwak do zmiany skali mapy

 

W celu znalezienia konkretnej działki należy użyć okna wyszukiwania  (z prawej strony ekranu). Proszę wybrać zakładkę „działka” i wpisać obręb oraz numer działki, a następnie zatwierdzić klawiszem enter lub naciskając na lupę widoczną w oknie (Uwaga – numer obrębu należy podać bez kresek). Kolejnym krokiem jest wybranie właściwej działki z listy zaproponowanych przez wyszukiwarkę. W przykładzie widocznym na rysunku wyszukiwarka wskazała wybraną działkę nr 75 z obrębu 5-05-03.

elementy nawigacyjne strony - wyszukiwarka z zakładką "działka"

 

Kliknięcie na działkę z listy automatycznie przybliża widok mapy do wybranej działki. Uwaga – domyślna skala, po przybliżeniu do działki może być większa, niż 1:8000. W związku z tym, rysunek Studium, który widoczny jest w skali 1:8000 i mniejszej nie wyświetli się. Należy zatem „oddalić” widok mapy do skali 1:8000, używając „suwaka” z lewej strony pola mapy. Aktualna skala jest widoczna w dolnym pasku strony.

Wybrana działka podświetlona jest na niebiesko. Z rysunku wynika, że leży on na terenie C.30 – tereny wielofunkcyjne o kategorii wysokości zabudowy 30 m (średnio dla obszaru). Uwaga – legenda do rys. 14 Studium jest widoczna w pełnej wersji artykułu na dole strony lub w serwisie mapowym na dole rysunku Studium (rysunek Studium zamieszczony w serwisie jest skanem papierowego dokumentu – należy przesunąć widok mapy na dół, poza południowe granice Warszawy).


Pełny tekst i wszystkie rysunki studium dostępne są pod adresem https://architektura.um.warszawa.pl/-/rysunki-czesc-graficzna-studium.


Korzystając z zakładki Plany zagospodarowania w serwisie mapowym można poza tym sprawdzić, czy na interesującym nas obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego ustalenia. Zaznaczone są również obszary objęte planami miejscowymi w trakcie opracowania. Wszędzie tam, gdzie nie ma jeszcze obowiązującego planu, dokumentem obowiązującym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W serwisie mapowym możliwe jest również włączenie najnowszej wersji fotoplanu - odpowiednio skalibrowanego (dopasowanego) zdjęcia lotniczego z 2020 r. (prawy górny róg).

Legenda do rysunku 14 studium - część 1 - struktura przestrzenna
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Legenda do rysunku 14 studium - część 2 - przeznaczenie terenów
Legenda do rysunku 14 studium - część 3 -struktur funkcjonalna - obiekty i urządzenia komunikacji miejskiej
Legenda do rysunku 14 studium - część 4 - granice obszarów objętych ochroną
Legenda do rysunku 14 studium - część 5 - elementy informacyjne studium
Legenda do rysunku 14 studium - część 5 - obszary problemowe oraz wyróżnienie wprowadzonych zmian