null

Szukamy wykonawcy zbioru fotografii z obszaru rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do skladania ofert na wykonanie zbioru fotografi dla projektów i wydarzeń realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadań z zakresu informacji i promocji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (ZPR), zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu zbioru fotografii, które stanowić będą zbiór fotografii dokumentujących projekty realizowane w ramach ZPR.

 

Składanie ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres iborowek@um.warszawa.pl do dnia 17 czerwca 2019r.  do godz. 12.00