null

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy - etap wyłożenia i konsultacji społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

26 października rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który pozwoli uporządkować przestrzeń naszego miasta.

 

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Raport z tych konsultacji oraz wszystkie materiały towarzyszące znajdują się na stronie poświęconej temu procesowi >>> Od czasu tych konsultacji dokument został szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi.

 

Teraz odbędzie się następny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu – przewidzianym artykułem 37b, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W ramach tych konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy wypełnić formularz (dostępny na dole strony). Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wskazanie zapisów, do których odnosić się będą konkretne komentarze lub uwagi. Możliwe jest również przesyłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną.

 


 

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 3 grudnia 2018 roku

Zobacz przewodnik po projekcie uchwały i prezentację on-line

 


 

 

Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

 

Zobacz projekt uchwały i zgłoś uwagi: 


projekt
 uchwały >>>

wzór formularza do składania uwag >>> 

_______________________________________

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • przyjdź na debatę o projekcie uchwały – we wtorek 6 listopada, o godzinie 18:00

   w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 (sala Kasyno)

  • odwiedź punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

       • we wtorek 30 października, między 16:00 a 19:00

       • w środę 14 listopada, miedzy 16:00 a 19:00

  • od 26 października możesz pobrać i wypełnić formularz do składania uwag, który możesz następnie przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury lub mailem na krajobrazowa@um.warszawa.pl 
uchwała krajobrazowa - konsultacje
Zobacz galerię (2 zdjęć)
uchwała krajobrazowa - konsultacje

Załączniki: