null

Uchwalono Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Jest to drugi, po Strategii rozwoju województwa mazowieckiego dokument określający kierunki rozwoju regionu. Plan wskazuje szczegółowe zasady organizacji przestrzennej województwa, formułuje kierunki polityki przestrzennej, przenosząc zapisy strategii na układ przestrzenny –  w formie polityk przestrzennych.

Na podstawie planu województwa uzgadniane są projekty dokumentów planistycznych na poziomie gmin.

 

Więcej informacji - komunikat na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego