null

Ulica Mlądzka. Budynek mieszkalny z usługami w ramach specustawy mieszkaniowej na Grochowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wizualizacja - fasada budynku przy ul. Mlądzkiej

Prywatny inwestor planuje budynek wielorodzinny przy ulicy Mlądzkiej na Grochowie. Chciałby w tym miejscu wznieść obiekt o wysokości od 4 do 6 kondygnacji. W budynku mogłoby zamieszkać do 70 osób. Parter wzdłuż ul. Mlądzkiej ma zostać w całości przeznaczony pod garaż i lokal usługowy.

Wysokość proponowanej zabudowy sięgnęłaby maksymalnie 19,07 m, a jej intensywność wyniosłaby 1,5. W sąsiedztwie planowanej inwestycji stoją już duże domy wielorodzinne.

Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej publikujemy 13 maja 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

Inwestor złożył wniosek na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta miała zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku i zmieniła w 2020 roku.

 

Co ustala Studium Warszawy

Studium Warszawy z 2006 roku dla tej części Pragi-Południe ustala priorytet zabudowy usługowej. Wysokości zabudowy jest określona do 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w Studium dopuszczają również lokalizowanie funkcji mieszkaniowej. Jej udział może zajmować do 40% powierzchni zabudowy.

Co ustala plan miejscowy dla tego obszaru przy ulicy Grochowskiej

Na terenie planowanego osiedla obowiązują szczegółowe regulacje zabudowy. Są one zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I z 2014 roku.

Plan miejscowy wskazuje przeznaczenie tego terenu pod zieleń urządzoną.

Źródło: materiały inwestora (BIP) >>>

 

Jak, gdzie i do kiedy można zgłosić uwagi

Uwagi do zmodyfikowanego wniosku można zgłaszać do 03.06.2022 r.:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
    Urzędu m.st. Warszawy (al. Jerozolimskie 44)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>