null

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Zarządzeniem nr 1398/2018 z 21 sierpnia 2018 r. Prezydent m. st. Warszawy postanowił, że do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy należy prowadzenie spraw wynikających z ww. ustawy, dotyczących urbanistyki i architektury.


W związku z powyższym, wnioski można składać w kancelarii Biura przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter).

 

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kompletne wnioski wraz z załącznikami będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy w zakładce ogłoszenia i informacje.