null

Uzgadniamy projekt nowego Studium Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy, na pierwszym planie ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w tle Pałac Kultury i Nauki i wieżowce
Autor: Filip Kwiatkowski m.st. Warszawa

Prace nad nowym Studium Warszawy weszły w kolejną fazę. Rozpoczęliśmy proces opiniowania i uzgadniania tego dokumentu. Mamy już pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zakończyliśmy prace projektowe nad Studium Warszawy. To konstytucja przestrzenna naszego miasta, która wyznacza kierunki jego rozwoju do 2050 roku. Teraz uzgadniamy dokument z jednostkami, o których mówi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z projektem Studium zapoznała się już Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA), która działa przy Prezydencie m.st. Warszawy. Jej opinia stanowi pierwszy krok w procesie formalnego opiniowania i uzgadniania.

MKUA obradowała we wrześniu i październiku 2022 roku. W efekcie jej prac 11 października uzyskaliśmy pozytywną opinie o projekcie Studium Warszawy. Komisja wysoko oceniła wkład pracy zespołu projektowego w sporządzeniu tego dokumentu. Wskazała też swoje sugestie, jakie poprawki można by jeszcze nanieść.

Kiedy zaczniemy konsultacje społeczne nad projektem studium

Po wprowadzeniu uwag MKUA przekażemy projekt Studium Warszawy do kolejnych jednostek uzgadniająco-opiniujących. Uzyskanie od nich odpowiedzi może potrwać – zgodnie z procedurami ustawowymi – około dwóch miesięcy. Po naniesieniu ewentualnych poprawek będziemy mogli przedstawić Państwu projekt Studium w ramach tzw. wyłożenia do publicznego wglądu. Zakładamy, że nastąpi ono w połowie pierwszego kwartału 2023 roku.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu procedury i kolejnych krokach. Bliższych informacji mogą się Państwo spodziewać na przełomie 2022 i 2023 roku.

W trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu zapewnimy Państwu możliwość zapoznania się z tekstem i rysunkami Studium Warszawy oraz prognozą oddziaływania ustaleń projektowych na środowisko.  Zorganizujemy dla Państwa także co najmniej jedną dyskusję publiczną, podczas której projektanci omówią projekt, a Państwo będą mogli przedstawić swoje uwagi. Będą je mogli Państwo składać także niezależnie od przeprowadzonej dyskusji.

Projekt Studium, wraz z prognozą, będzie dostępny przez cały okres jego wyłożenia do publicznego wglądu w internecie oraz w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. 

Gdzie umieścimy informacje o wyłożeniu projektu studium

Informacje o terminie wyłożenia projektu Studium oraz o terminie składania uwag do niego umieścimy:

  • w prasie codziennej,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
  • na stronie internetowej architektura.um.warszawa.pl

Bądźcie Państwo z nami. Ważna jest dla nas opinia nie tylko ekspertów, ale wszystkich zainteresowanych mieszkanek i mieszkańców Warszawy rozwojem naszego miasta do 2050 roku.